Wijzigingen arbowet per 1 juni 2017

Ondanks het ontbreken van enige aanleiding, heeft de overheid besloten de arbowet per 1 juli 2017 op een aantal onderwerpen aan te passen. In deze nieuwsbrief zullen wij u beknopt per onderwerp uitleggen wat dit voor uw organisatie betekent.

 1. Het basiscontract arbodienstverlening. Vanaf 1 juni 2017 moeten bedrijven kunnen aantonen dat zij een overeenkomst hebben met een arbodienst. In die overeenkomst moeten de volgende kerntaken zijn omschreven:
  1. De bedrijfsarts dient zo mogelijk toegang te hebben tot iedere werkplek in uw organisatie.
  2. De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen.
  3. De bedrijfsarts moet overleg kunnen hebben met de preventiemedewerker en de OR/ PVT.
  4. Medewerkers krijgen het recht om een second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts. Dit recht bestaat dus naast het deskundigenoordeel bij het UWV.
  5. Er moet beschreven staan hoe de bedrijfsarts moet omgaan met de meldingsplicht voor beroepsziekten
  6. Er moet een klachtenprocedures beschreven staan.

 

 1. Grotere rol voor ondernemingsraad

De ondernemingsraad krijgt meer zeggenschap. De arbodienst moet voortaan eens per jaar met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de tafel. De OR krijgt bovendien instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

 1. Meer aandacht voor beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

 1. Meer aandacht voor preventie

Het is de bedoeling om met de invoering van deze wet de positie van de preventiemedewerker te versterken en samenwerking met de arbodienstverleners te bevorderen. Daarvoor worden een aantal maatregelen ingevoerd:

 1. Werknemers krijgen het recht een bedrijfsarts te raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 2. Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 3. Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de OR of PvT plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de OR of PvT is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

Ik wil meer weten!

Berkelseweg 10 | 5056 HZ Berkel-Enschot T (013) 53 85 400 E info@ditisflink.nl W www.ditisflink.nl