Een heldere missie en visie in 4 uur


Een heldere missie en visie in 4 uur

Weet jij nog waarom je doet wat je doet en weet je ook waar je heen wil? Of ben je op de automatische piloot gaan werken of zelfs leven? Het lijken open deuren, maar de missie en visie die jij een aantal jaar geleden had, gaat nu waarschijnlijk niet meer op. Veel organisaties hebben een zeer verouderde missie en visie. Andere organisaties hebben een prachtige missie en visie op papier waar niemand echt iets van begrijpt of die nooit is gecommuniceerd richting medewerkers. Zonde, want zonder richting is het onmogelijk om beoogde doelen te behalen.

Waar wil je als organisatie heen en hoe daar te komen? Het stellen van deze vragen is een cruciaal startpunt. In deze sessie wordt antwoord gevonden op deze vragen en wordt er tevens een vertaalslag gemaakt naar het operationele, want een missie is niets waard als deze met mooie woorden op papier staat, maar niet wordt gedragen door alle medewerkers. Deze sessie is voor directie, managers, HR of andere bestuurders.

Kompas training 
De volgende stap is het presenteren van de richting van de organisatie aan alle medewerkers. Het is van essentieel belang dat iedereen ervaart wat de (herziende) koers voor hen en de organisatie betekent en dat ze zichzelf hiermee kunnen verbinden. In deze training wordt duidelijk wat wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en wensen zijn nu de koers helder is.

Inhoud van de sessie: 

  • Onderzoeken van de why, how, what
  • Presenteren van de herziende missie en visie
  • Ruimte voor dialoog