Verzuimtraining


Verzuimtraining

De leidinggevende heeft een cruciale rol in het voorkomen, signaleren en verminderen van verzuim. Zij zijn namelijk de ogen en oren van de organisatie die hun mensen als de beste kennen. Flink traint leidinggevenden en andere medewerkers die met verzuim te maken hebben en vergroten zo de bewustwording en vaardigheden die de organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Verzuim gaat over gedrag, niet over ziekte. Het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid en het creëren van duidelijkheid en gelukkige medewerkers. Onderliggende overtuigingen van de leidinggevende blijken een essentiële voorspeller van gedrag. Heeft een leidinggevende de overtuiging dat doorvragen bij iemand die verzuimt not done is en vooral bemoeizuchtig overkomt, dan is de kans klein dat deze leidinggevende de dialoog aangaat om (verergering van) verzuim te voorkomen. Om deze reden wordt er in de training aandacht geschonken aan de overtuigingen van de leidinggevenden, want leiderschap richting anderen begint bij leiderschap in jezelf.

Inhoud van de training: 

  • Persoonlijk leiderschap als basis voor leidinggeven
  • Wat de organisatie verwacht van haar leidinggevenden
  • Inzicht verwerven in achtergronden van verzuimgedrag en wetgeving
  • Handvaten geven voor verzuimaanpak
  • Inzicht geven in eigen gedrag en remmingen daarin

* Alle Flink trainingen zijn maatwerk. Aan de hand van de cultuur en de actuele uitdagingen binnen de organisatie wordt de inhoud van de training bepaald. Ook kunnen aanvullende thema’s behandeld worden zoals: Vergrijzing binnen de organisatie, slecht nieuws gesprekken en/of conflicthantering.