Communicatie training


Communicatie training

Wat ik trouwens eigenlijk nog had willen zeggen. Herken je dit? Draai jij vaak om de hete brij heen of zie je dat dit gebeurt binnen jouw organisatie? Zonde! Want zeggen wat je bedoelt levert je veel meer energie en duidelijkheid op waardoor problemen voorkomen kunnen worden. 

Gelukkige koppels, langdurige vriendschappen en succesvolle bedrijven hebben in ieder geval één ding gemeen: er wordt goed gecommuniceerd. Maar wat is communiceren nu precies en wat is goed?

In Latijn betekent communicare iets gemeenschappelijk maken. Ofwel: communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis. Dit doen we door het uitwisselen en interpreteren van signalen. Hoe beter we dit doen, hoe beter we elkaar aanvoelen des te beter we elkaar begrijpen.

Problemen ontstaan wanneer mensen elkaar denken te begrijpen, wanneer wat we zeggen en wat we doen niet in overeenstemming zijn. Of wanneer we zo gericht zijn op onszelf en het zenden dat we geen oog hebben voor de ander. Om sensitief te zijn voor de signalen van een ander, dienen we ook sensitief te zijn voor de signalen die binnen onszelf aanwezig zijn. Het gaat om de verbinding tussen hoofd en hart welke wordt gevormd door het geweten. Dit innerlijk weten is de meest pure vorm van communicatie waartoe ieder mens in staat is.

Onze eerdere ervaringen, concepten en denkpatronen vervormen dit innerlijk weten naar de taal van het hoofd waarna we de woorden uitspreken om onze boodschap over te brengen. Met de beste bedoelingen kiezen we onze woorden zorgvuldig uit, om de ander niet te kwetsen, om sociaal wenselijk te zijn of om (niet) op een bepaalde manier over te komen. Maar laat het net de taal van het hoofd zijn dat zorgt voor miscommunicatie. De van het hart zorgt voor verbinding en een betere relatie met anderen waarin miscommunicatie niet bestaat.

In deze verfrissende training worden geen bestaande modellen of schema’s behandeld en worden net zomin trucjes geleerd. Wel wordt er dieper ingegaan op de sensitiviteit die alle mensen al bezitten en wordt de persoon in de training als leidraad genomen voor de communicatie en relaties in zijn of haar leven.

Inhoud van de training: 

  • Persoonlijk leiderschap als basis voor communicatie
  • Communicatie is aandacht
  • Verantwoordelijkheid in communicatie
  • Hart versus hoofd
  • Inzicht geven in overtuigingen
  • Hoe maak ik contact?