Kompas traject – missie en visie


Kompas traject – missie en visie

Om een goed beeld te krijgen van de richting die de organisatie op wil, biedt Flink een sessie om de missie en visie helder te krijgen. Veel organisaties hebben een zeer verouderde missie en visie die vaak onbekend is bij haar medewerkers. Bij sommige organisaties ontbreekt een missie en visie helemaal. Zonde, want zonder richting is het onmogelijk om beoogde doelen te behalen.

Waar wil je als organisatie heen en hoe daar te komen? Het stellen van deze vragen is een cruciaal startpunt. In deze 4 uur durende sessie wordt antwoord gevonden op deze vragen en wordt er tevens een vertaalslag gemaakt naar het operationele, want een missie is niets waard als deze met mooie en moeilijke woorden op papier staat, maar niet wordt gedragen door alle medewerkers. Deze sessie is voor directie, managers, HR of andere bestuurders.

Kompas training 

De volgende stap is dat de richting van de organisatie wordt gepresenteerd aan alle medewerkers. Het is van essentieel belang dat iedereen ervaart wat deze herziende koers voor hen en de organisatie betekent en dat ze zichzelf hiermee kunnen verbinden. In deze presentatie wordt duidelijk wat wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en wensen zijn nu de koers helder is.

Inhoud van de sessie: 

  • Onderzoeken van de why, how, what
  • Presenteren van de herziende missie en visie
  • Ruimte voor dialoog