Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid


Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

Omgaan met verzuim is een belangrijk onderdeel binnen de functie van een leidinggevende. Flink traint leidinggevenden en andere medewerkers die hiermee te maken hebben en vergroten zo de bewustwording en vaardigheden die de organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Verzuim gaat niet over ziekte maar over het nemen van verantwoordelijkheid, het creëren van duidelijkheid en bijdragen aan het geluk van medewerkers. Onderliggende overtuigingen van de leidinggevende blijken een essentiële voorspeller van zijn of haar gedrag. Heeft een leidinggevende de overtuiging dat doorvragen bij iemand die verzuimt eigenlijk not done is en vooral bemoeizuchtig overkomt, dan is de kans klein dat deze leidinggevende de dialoog aangaat om verergering in het verzuim te voorkomen. Om deze reden wordt er in de training aandacht geschonken aan de overtuigingen van de leidinggevenden, want leiderschap richting anderen begint bij leiderschap in jezelf.

Inhoud van de training: 

  • Persoonlijk leiderschap als basis voor leidinggeven
  • Wat de organisatie verwacht van haar leidinggevenden
  • Inzicht verwerven in achtergronden van verzuimgedrag en wetgeving
  • Handvaten geven voor verzuimaanpak
  • Inzicht geven in eigen gedrag en remmingen daarin

* Flink trainingen zijn maatwerk. Aan de hand van actuele uitdagingen of problematieken binnen de organisaties, kunnen aanvullende thema’s behandeld worden. Bijvoorbeeld: omgaan met verzuim, vergrijzing binnen de organisatie, slecht nieuws gesprekken en/of conflicthantering.