VERBETEREN VAN FUNCTIONEREN


Heb je een verbeterwens ten aanzien van het functioneren van jouw medewerkers? Dan is de kans groot dat hierover onduidelijkheid bestaat op de werkvloer. Duidelijk zijn over wat er van mensen wordt verwacht en het neerleggen van de verantwoordelijkheid op de juiste plek is hierin cruciaal. Flink help duidelijkheid creëren.