IN GESPREK

Problemen ontstaan wanneer mensen niet zeggen wat ze bedoelen en niet doen wat ze diep van binnen werkelijk willen. De oplossing is dus simpel. Toch vinden veel organisaties de uitvoering ervan lastig. 

Wij zien dat veel organisaties investeren in het trainen op communicatie. Weggegooid geld vinden wij! Is de communicatie binnen jouw organisatie ooit duurzaam verbeterd door zo'n interventie? Dat dachten wij al. Mensen weten namelijk heus hoe het eigenlijk zou moeten, maar vaak spelen er andere (onbewuste) processen waardoor iemand dit niet doet of niet durft.

Onze klanten vragen regelmatig of wij aansluiten bij een gesprek. Wij coachen beide gesprekspartners in het moment in wat wij zien en voelen, dit levert twee dingen op 1) Er vindt een verfrissend en eerlijk gesprek plaats zonder ruis en met volledige transparantie en 2) Beide gesprekspartners leren werkelijk goede communicatie on the job met persoonlijke feedback tijdens het gesprek en erna. 

Wij sluiten aan bij een scala aan driegesprekken zoals gesprekken bij sprake van verzuim, disfunctioneren, conflicten, loopbaanvraagstukken, en bij het slaan van een brug tussen coaching en reintegratie. 

Toe aan een goed gesprek? Neem hier contact op voor een afspraak. 

Starten bij de kern van de organisatie - jij als ondernemer? Met Onderneem gaan we naar de essentie om zowel jou als jouw organisatie van binnen naar buiten te begeleiden.